Огляд новинок

 Наша бібліотека максимально доступна для кожної родини завдяки сучасним технологіям, багатим бібліотечним фондам. Вона допоможе Вам стати успішним, конкурентоздатним! Користувачам, які цікавляться новою літературою, пропонуємо такі книги :

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ 1962 - 2012:
Енцик. довід. / Авт. - упоряд. М. Г. Лабінський; Встп. слово Б. І. Олійника. – 3-тє., вид., змін. і допов. - К. : Криниця, 2012. – 864 с. : портр.
Ця книга адресована широкому колу шанувальників української культури.
У статтях довідника подано короткі біографічні відомості лауреатів. До багатьох статей додається бібліографія про творчість митця. Книгу проілюстровано фотопортретами Шевченківських лауреатів, яких нині налічується 623 персоналії та 8 колективів. Вміщено ряд документів щодо діяльності Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка.

Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина
Путівник / авт.. тексту: С. Л. Лаєвський [та ін..] – К. : Богдана, 2012. – 276 с. : іл.
Ця книга запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини – у міста, містечка і села, що відвідував за своє життя великий син України. Подані у вигляді розповіді стануть мандрівнику за гіда, а понад 1000 фотографій та ілюстрацій – зручним візуальним доповненням. Книга містить поради, які допоможуть здійснити подорож з легкістю і комфортом. Книга розрахована на широке коло читачів


Котигорошко, або Душа моя єсть верба
Сич М. С.
Котигорошко, або «Душа моя єсть верба». – Житомир : ПП «Рута», 2012 р. - 236 с.
Доля і творчість Т.Г. Шевченка завжди будуть в центрі уваги українських митців, його образ завжди хвилюватиме і надихатиме на глибоке проникнення в характер і винятково національну індивідуальність Кобзаря.
Михайло Сич не надає нам жанрового визначення свого твору, але цей твір сміливо можна назвати психологічним романом у віршах.
Авторові вдалося проникнути в неосяжний світ душі Тараса Шевченка, і, намагнітившись її енергетикою, сказати - «Душа моя єсть верба».
Сучасна освіта
Саух П.Ю.
Сучасна освіта: портрет без прикрас: монографія. - Житомир. Вид - во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 382 с.
Монографія присвячена актуальним проблемам розвитку освіти й науки в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів, становлення постіндустріальної цивілізації, «суспільства знань». Обґрунтовується нова постнекласична модель освіти та стратегія її реалізації на національному культурно-історичному ґрунті, окреслюються сильні й слабкі сторони вітчизняної освіти, перспективи розвитку та інтеграції в європейський і світовий освітній простір,
Модернізація структури, змісту й організації освіти розглядається в контексті кардинальних змін, спрямованих на вирішення стратегічних завдань, що стоять перед Україною в нових економічних і соціокультурних умовах. Обґрунтовується імператив людиноцентричної спрямованості концептуальних реформ вітчизняної освітянської галузі, зумовлений необхідністю забезпечення доступності якісної і конкурентоспроможної освіти, неперервності освіти впродовж життя, створення можливостей для реалізації різноманітних освітніх моделей, навчальних закладів різних типів і форм власності, форм та засобів отримання освіти. Книга розрахована для керівників освітньої галузі, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, педагогів професійно-технічних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного розвитку вітчизняної освіти та науки.
  
У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України
У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України Сергій Сегеда. — К. : Наш час, 2012. — 432 с.
Коли на теренах сучасної України з'явилися перші люди? Який зовнішній вигляд мали мисливці на мамонтів? Чи був однорідним етнічний склад мезолітичних племен України? Де розташувалася «прабатьківщина» індоєвропейців? Чи були творці трипільської культури автохтонами на сучасних українських історичних землях? Хто вони, кіммерійці, скіфи та сармати? Які фізичні риси були притаманні стародавнім слов'янам і людності «Руської землі»? Де слід шукати найдавніші антропологічні витоки сучасних українців? Як було реконструйовано зовнішність Нестора Літописця, Ярослава Мудрого, Івана Сірка й інших визначних постатей української історії?
    Відповіді на перелічені й інші запитання пропонує ця книга, де узагальнено дані з антропології історичних українських земель від найдавніших часів до сьогодення.
   Також презентоване видання вміщує багатий довідковий апарат, а саме «Термінологічний словник», «Список використаної та рекомендованої літератури», «Радимо
відвідати», «Довідка про автора».
    Книга Сергія Се
геди «У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України» призначена для широкого кола читачів, які цікавляться етнічною історією України та походженням українського народу.

Всім, хто цікавиться мистецтвом пропонуємо переглянути:

Ангели Врубеля
Марголіна І.
Ця книга відкриває для читача новий, незвичний аспект творчості Михайла Врубеля «київського» періоду - ангельську тематику Йдеться про підготовку та створення кирилівських ікон і монументальних композицій, а також ескізів до розписів собору Святого Володимира. Подаються цікаві подробиці, пов'язані з перебуванням художника в Києві, інших містах України, колом його спілкування. Своєрідним історично-біографічним тлом оповіді про київські шедеври Врубеля є численні спогади сучасників, листи, світлини того часу. Яскравий акцент книжки - репродукції творів генія модерну.

Маестро Анатолій Авдієвський
Корнійчук В. П.
      Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки : художньо-доку- ментальна повість / Володимир Корнійчук. — К. : Криниця, 2012. — 496 с. :іл.
Із самобутніх новел-мозаїк автора, численних спогадів, інтерв'ю і роздумів посередніх учасників хору — співаків і музикантів, хормейстерів і диригентів, хореографів, балетмейстерів, із численних відгуків визначних вітчизняних і зарубіжних музичних критиків, мистецтвознавців, музикознавців із різних країн світу, — вперше в історії українського музикознавства, вимальовується політичний творчий портрет як самого Маестро, видатного хормейстера сучасності, педагога й композитора, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України та Національної академії мистецтв України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, Героя України, народного артиста України Анатолія Авдієвського, так і очолюваного ним із 1966 р. Національного луженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.
У цій оригінальній літописній книзі В. Корнійчука читач віднайде цікаві факти й відгуки світової преси про уславлений хор імені Григорія Верьовки та о художнього керівника Анатолія Авдієвського, познайомиться з вагомою дискографією колективу, хронологічним життєписом хормейстера тощо. Численні фотоілюстрації доповнюють мистецькі обрії цього видання. Книгу адресовано і ширшому колу шанувальників української народної пісні.

Для тих, хто цікавиться історією:

Михайло Драгоманов у спогадах
Михайло Драгоманов у спогадах / уклали І. С. Грі, В. А. Короткий. — К.: Либідь, 2012. — 312 с., іл.
Про Михайла Драгоманова написано чимало - і не лишень українцями. Проте навіть з огляду на значну кількість публікацій останнього часу, велетенська постать мислителя європейського масштабу продовжує залишатися не вповні осягнутою і недостатньо популяризованою. Знаний французький славіст Луї-Леже сказав про нього:  «...Драгоманов був видатною науковою й громадською людиною, що зробила б честь кожній нації...».
   Тема «Михайло Драгоманов у спогадах сучасників» заслуговує навіть на декілька спеціальних монографічних досліджень. Але публікуючи найважливіші тексти, укладачі видання доктор історичних наук І. С. Гриценко та кандидат історичних наук В. А. Короткий були обмежені обсягом як усієї книги, так і вступної статті, а ще прагнули, щоб читачі побачили у М. Драгоманові не лише видатну постать ученого і громадського діяча, ідеалізовану одними і демонізовану іншими, а й цілком реальну людину на тлі тогочасного повсякдення. Кожна знакова постать стає набагато ближчою та зрозумілішою, коли  оцінюють  не лише її політичні чи наукові погляди, а й розглядають як учасника тодішнього
історичного процесу.
    Так, продовжуючи традицію попередніх драгоманознавчих видань, у цій книзі постать Михайла Драгоманова розглядається крізь призму спогадів про нього, які охоплюють практично усі періоди життя цієї непересічної людини. Уперше зібрані й прокоментовані спогади найбільш знаних його сучасників - від рідних та близьких до затятих політичних опонентів, які допомагають повніше осягнути постать видатного українського мислителя.
    Завдяки цим спогадам Михайло Петрович постає у донині маловідомих аспектах. Перед нами спершу «живий чоловік», а потім уже громадський і політичний діяч.
    Цінним доповненням до текстів є маловідомі ілюстрації.
 Крымское наследие
Вернадський В.И.     
 Крымское наследие / сост. Н. В. Багров, В. В. Лавров, Н. А. Сьедин и др. — К. : Либидь, 2012. — 272 с.
Пропонована книга присвячена кримському періоду життя й діяльності академіка В. І. Вернадського. Представлено природничо-наукові, суспільно-політичні й публіцистичні праці вченого, що їх написано в Криму або на кримському матеріалі, документи, які розкривають його роль в організації науки і вищої школи на півострові, а також висвітлюють діяльність на посаді ректора Таврійського університету. Разом з епістолярною спадщиною вони відтворюють повнокровну картину найяскравішого в біографії В. І. Вернадського періоду, що сповна проявив його як Ученого, Громадянина, Людину.                                                                                                                      Книга розрахована  для    широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться долею і творчою спадщиною вченого.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Друга світова війна:
Український вимір
Левітас Ф.Л.
Друга світова війна: український вимір / Фелікс Левітас. — К.: 2012.-272 с.
Книгу присвячено суперечливим сторінкам минулої війни. Спираючись на новітню українську, російську, англо-американську та німецьку історіографію, автор прагув дати відповіді на найактуальніші питання Другої світової війни та розкрити роль місцеУкраїни в подіях 1939-1945 років.
Основну увагу приділено питанням, які зумовлюють широкий науковий і пізнавальний інтерес у сучасному українському суспільстві: справжні причини Другої світової иійни, особливості таємної міжнародної дипломатії, трагедія і подвиг перших років війни, ціна  великої перемоги, історичне значення перемоги над нацизмом, українці-герої, і національного примирення, війна як історичний феномен.
Видання розраховане на викладачів і  студентів ВНЗ,учителів, і старшокласників а також на всіх хто цікавиться  новітньою історією України.

 Таємні організації: масонський рух в Україні
       Таємні організації: масонський рух в Україні / О. О. Крижановська. — К.: Наш час.: 2012. — 200 с. — (Сер. «Невідома Україна).
Автор висвітлює сутність, форми та основні результати масонського Україні від заснування у середині XVIII ст. перших його лож до сьогодення.
 У виданні також йдеться про орден вільних каменярів, його виникнення й у країнах Західної та Східної Європи, Російській імперії та США, на тлі як зано діяльність вітчизняних масонських майстерень. Такий підхід до висвітлення проблеми зумовлений тим, що масонство — явище універсальне; у ньому 5 (світове) переважає над окремим (місцевим). Вільні муляри Україн якнайтісніше пов'язані з польськими і російськими «братами» та їхньою діял підтримували орденські й особисті стосунки із західноєвропейськими л передусім — французькими, німецькими та англійськими.

                                      Книга Пам'яті України. Переможці.                                 
                                      Житомирська область.
          Книга Пам'яті України. Переможці. Житомирська область.
 III том. Житомир. Комунальне книжмово-газетне видавництво «Полісся», 2012. -664 с.
Істсрихо-неморіальнс видання серіалу «Переможці», мета якого зберегти для нинішнього і  майбутніх поколінь імена ветеранів Великої Вітчизняної і Другої світової воєн, чий бойовий і трудовий подвиг став безцінним надбанням історії, містить поїменні списки фронтовиків, партизанів, підпільників, чия доля пов'язана з м Житомир і областю.
Для істориків, краєзнавців, учнівської молоді, студентів, широкого кола читачів, дорога пам'ять про минуле Поліського краю.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Реабілітовані історією
               Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Житомирська область: У семи книгах. /Головна р 31 редколегія (голова П. Т. Тронько, заступники голови О. П. Реєнт, С. А. Кокін та ін.); редколегія тому (голова В. С. Балюрко, заступники голови Ю. Г. Градовський, Л. А. Копійченко та ін., науково- редакційна група при редколегії тому). - Кн. 4. - Житомир, 2011. - 788 с.
             Четверта книга тому „Реабілітовані історією. Житомирська область" продовжує висвітлення трагічних подій в історії України і області, пов'язаних з політичними репресіями 1917-1980-х років XX ст. Книга містить нариси про історію репресій щодо єврейської інтелігенції у 1936-1938 рр. на Житомирщині, участь у радянсько-фінляндській війні 44-ої стрілецької дивізії, підпільну троцькістську організацію в Житомирській обласній друкарні та біографічні нариси про видатних людей краю, які внесли значний вклад у культурне, політичне, економічне життя Житомирщини. Викладені факти підтверджуються оригінальними документами, спогадами репресованих. У книзі вміщено 6549 коротких біографічних довідок про репресованих уродженців і жителів регіону, прізвища яких починаються з літер К (продовження), Л, М, та 108 фотографій репресованих, які публікуються вперше.
Книга адресована для науковців, студентів, учителів, краєзнавців та всім тих, хто цікавиться історією України та Житомирщини.

Імператор Нерон. У вирі інтриг
Володимир Дмитренко
               Імператор Нерон. У вирі інтриг. — Львів: Кальварія, 2011. — 160 с.
   Нерон мріяв про славу артиста, але у 17 років став імператором. Звістку про йсг: смерть чимало римлян зустріли радісними вигуками на вулицях міста, проте були й такі, хто ще довго прикрашав його гробницю весняними й літніми квітами. Імператор Нерон був цинічним і жорстоким, безжалісним до близьких людей. Та варто знати, що спонукало його так чинити і хто були його радники. Ким були ці люди? Якими були їхні мотиви? Чи пидпалював Нерон Рим? Чи милувавсь -- видовищем пожежі?
Можливо, писля прочитання цієї книжки ви по-іншому подивитеся і на очільннкь римської молоді Нерона, і на імператора Нерона, і на його оточення. Адже ше Иосиф Флавій, його сучасник, зазначав, що багато з тих, хто писав про Нерона, або перекручували істину із вдячності до нього, або оббріхували його з ненависті й ворожості. Тому автор цієї книжки використовує лише перевірені факти, іноді коментує події чи висуває власні гіпотези, але нічого не вигадує, щоби читач сам відчув, яким насправді був Нерон Клавдій Цезар Август Германік, верховний понтифік, удостоєний трибунської влади, імператор, Отець Вітчизни.

 Походи Богдана Хмельницького
        Сорока Ю.В.
Походи Богдана Хмельницького /  Ю. В. Сорока;  худож.- оформлювач Є. В. Вдовиченко. — К. : Техніка, 2012. 120 с .
Походи 1648 р. Богдана Хмельницького, та особливо його перемоги під Жовтими водами та Корсунем, створили умови для формування самостійної Української держави — Гетьманщини. Перемога під Зборовом примусила поляків підтвердити старовинні права українського козацтва і таким чином заклала підвалини української державності. Однак поразка під Берестечком і наступні тяжкі битви з польським коронним військом довели неможливість збереження Української держави тільки силами українців, і це й призвело до рішення, яке було прийняте 8 січня 1654 року на Переяславській Раді, про підписання договору між Україною та Росією.

                              Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра
Яневський Д. Б.
         Проект «Україна». Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Д. Б. Яневський. — Харків : Прапор, 2012. — 921 с.
Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук Данила Яневського є навчальним посібником для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції України.
На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен української державності. На його думку, багатьом публіцистам та історикам, які досліджували цю тему, попри їх тривалі і вперті зусилля, бракує об'єктивності. Він не зміг утриматися від спокуси сформулювати свої варіанти відповідей на питання: у чому була суть «Української революції» під проводом Української Центральної Ради і яку історію написав видатний національний історик Михайло Грушевський? Якою бачив Україну засновник Української гетьманської держави 1918 року Павло Скоропадський і чому загинуло це державне утворення? Хто, як і коли насправді створив Директорію та хто стояв за спиною Симона Петлюри? Ви дізнаєтесь, що приховують сучасні міфотворці про вітчизняну історію періоду 1917-1920 рр., і спробуєте разом із автором з'ясувати, що саме відбувалося на теренах сучасної України у цей час.

Гетьмани України-Русі
Чухліб Т. В.,
Доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, директор Науково-дослідного інституту козацтва, заслужений діяч науки і техніки України Гетьмани України-Русі. — Донецьк : ТОВ «ВКФ «БАО», 2012. — 304 с., 8 арк. іл.: іл.
Історія нашої держави надзвичайно багата на події та героїв. У цьому виданні змальовано тридцять три історичних портрети найбільш відомих володарів гетьманської булави давньої України- Русі. Читач познайомиться зі сповненими пригод і випробувань біографіями козацьких ватажків, дізнається багато цікавих фактів з особистого життя гетьманів, довідається про їхню роль на військовій і політичній арені. Автор книги — відомий вітчизняний історик — спирається у своїй праці на оригінальні архівні документи, враховуючи останні досягнення вітчизняної та зарубіжної історичної науки.
Адресовано широкому читацькому загалу.

 Григорій Квітка-Основ'яненко
Ушкалов Л. В.
Григорій Квітка-Основ'яненко / Л. В. Ушкалов; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. — К.: Техніка, 2012 - 120с.
Григорій  Квітка-Основ'яненко (1778—1843) — перший український прозаїк, талановитий драматург, творчість якого мала значний вплив на розвиток української літератури. Головним творчим принципом Квітка-Основ'яненко вважав «писання з натури», про те, що було йому знайоме і близьке. А знав він найкраще і любив свою рідну Харківщину, її природу, звичаї мешканців, які стали героями його творів.
Беручи свої сюжети «виключно з життя народного», скаже перегодом Іван Франко, Квітка-Основ'яненко на ціле десятиліття випередив відповідні твори письменників-«натуралістів»: Жорж Занд, ІванаТургенєва, Федора Достоєвського та інших. Так чи ні, а нова українська література багатьма своїми рисами завдячує саме Квітці Основ'яненкові. Недаром же Юрій Федькович назвав його ясним місяцем на небосхилі українського слова, а Михайло Драгоманов зарахував Квітку-Основ'яненка, поруч із Тарасом Шевченком та Миколою Гоголем, до трійки найбільших українських класиків ХІХ століття.

 Ольга Кобилянська
Вознюк В.А.
Ольга Кобилянська / В, А. Вознюк; худож.-оформлювач О. М. Артеменко.— К. : Укрвидавполіграфія, 2012. - 152 с.
         Ольга Кобилянська (1863—1942) — відома українська письменниця. Її творча спадщина велика і різноманітна: поезії в прозі, новели, оповідання, повісті, романи. Кобилянська однією з перших в українській літературі звернулася до теми рівноправ'я чоловіків і жінок, торкалася письменниця й теми «інтелігенція і народ», тому вона мала повне право сказати про себе: «Одна праця, одне перо та власне моє «я» зробили мене тим, чим я є, — робітницею свого народу».

Іван Котляревський
Панасенко Т. М.
 Іван Котляревський / Худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. — Харків : Сиция, 2012 . — 88 с.
 «Здобув три вінці: на полі битви, як добрий воїн; на шляху мирного громадянського життя, як дбайливий вихователь багатьох гідних синів вітчизни; на ниві літератури, як полум'яний любитель мови рідної йому, їм створеної...» — говорив про Івана Котляревського (1769—1838) його перший біограф С. Стеблін-Камінський. Безсмертна «Енеїда» й вічно юна «Наталка Полтавка» з часом не тьмяніють і не губляться, а зачаровують нових читачів. Ім'я їхнього автора, основоположника й першого класика нової української літератури, назавжди вписане в історію української і світової культури.

 Михайло Коцюбинський
Коляда І. А. Кирієнко О. Ю.
Михайло Коцюбинський / І. А. Коляда, О, Ю Кирієнко;  худож. - оформлювач Є. В, Вдовиченко. — К: Укрвидавполіграфія, 2012. - 120 с.
Михайло Коцюбинський (1864—1913) був і залишається одним з найоригінаяьшших українських прозаїків. Блискучий новеліст» він серед перших в українській літературі усвідомив потребу її реформаторства в напрямі модерної європейської прози. Саме Коцюбинського Панас Мирний назвав «великим майстром рідного слова», що, як «будівничий, виводив свої мистецькі твори, повні великого художнього смаку, глибокої задуми і безмірно широкої любові до людей»...

 Панас Мирний
Ушкалов Л. В.
Панас Мирний / Л. В. Ушкалов; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. — X. : ПЕТ, 2012. - 120 с.
Панас Мирний (Афанасій Якович Рудченко, 1849—1920) — людина, без якої не можна уявити історію української культури другої половини XIX — початку XX століття. Його романи, повісті й оповідання високо цінували вже сучасники. Недарма Іван Франко у своєму «Нарисі історії українсько-руської літератури до 1890 р.» назвав Мирного «найвизначнішим українським повістярем». І сьогодні твори письменника викликають неабиякий інтерес у читачів.

Книги для бажаючих розширити свій мовний арсенал.

 Культура слова  Мовностилістичні поради
Пономарів О.
Культура слова: Мовностилістичні поради / О. Д. Пономарів. — 4-те вид., доповн. — К. : Либідь, 2011, 272 с.
Даються поради щодо вибору лексичних, вимовних, наголосових, морфологічних та синтаксичних варіантів для найкращого висловлення думки в різних стилях сучасної української літературної мови. Видання доповнене новітніми спостереженнями автора та його численних дописувачів.
Книга розрахована для науковців, редакторів, лекторів, журналістів,викладачів, студентів, широкого загалу читачів.


 Ділова лексика  англо-український, укрглійсько-англійський словник

Ділова лексика  англо-український, укрглійсько-англійський словник / укладачі : О. М. Акмалдінова - С. С. Кіраль, О. О. Письменна. — К. : ВЦ «Академія», 2011. — 296 с.
Сучасна людина, реалізуючи свої ділові потреби та інтереси, часто послуговується англомовною спеціальною термінологією, фаховою лексикою, які традиційно використовують в усьому світі. Допомогти  їй у цьому покликаний пропонований словник ділової лексики, який охоплює  найуживаніші терміни, поняття з аудиту, банківської справи, бухгалтерського обліку, логістики, маркетингу, менеджменту та ін. Володіння ними — важлива передумова комунікаційної вправності ділової  людини, ефективного зовнішньоекономічного співробітництва.
Словник адресований студентам вищих навчальних закладів. Пригодиться викладачам, науковцям, представникам ділового світу і всім зацікавленим у розширенні свого мовного арсеналу.

Для тих, хто вивчає чи викладає українську літературу, всіх небайдужих до історії й  сучасності української словесності  буде корисна книга:

                         Українська література: творці і твори : учням,   абітурієнтам,  студентам, учителям
Жулинський Микола.
Українська література : творці  і твори : учням , абітурієнтам, студентам,
учителям / Микола  Жулинський. — К. :  Либідь, 2011. — 1152 с.,  іл.
Цю свою книжку відомий критик, літературознавець, громадський діяч, професор, академік НАН України Микола Григорович Жулинський замислював як велику шпаргалку — підручний літературознавчий матеріал із текстами. З п'ятдесяти нарисів – есеїв , героями яких є як широко-, так і маловідомі українські митці, автор творить велике панно — цілісний портрет національної літератури XIXXX ст. Провідна ідея книжки: змагання за своє світобачення для багатьох українських письменників було змаганням за збереження цілісності української культури, за збереження і розвиток української мови, а отже — української нації. Важливим складником цієї своєрідної антології є художні тексти, ретельно підібрані до кожного нарису, серед них — раритетні чи призабуті.

Художня література для широкого кола читачів:

      Костенко Л. В.
  Мадонна Перехресть/ Ліна Костенко. — К. : Либідь, 2012. — 112 с. : іл.
           До книги увійшли нові, а також раніше не друковані поезії різних років.


      Костенко Л. В.
Річка Геракліта / Ліна Костен; упоряд. та  передм. О. Пахльовської; худож. С. Якутович.- К. : Либідь, 2011. - 288 с.: іл.
Літературно-філософські роздуми видатної української поетеси виливаються у багатоголосну симфонічну поему, де тріумфує неприборкана стихія людських почуттів.
У пропонованій читачеві версії «Річки Геракліта» відсутні аудіодиск із записом поезій, які читає автор і літературознавча стаття Дмитра Дроздовського, вміщені у подарунковому виданні.
Для широкого читацького загалу.

Роздобудько Ірен
Я знаю , що ти знаєш, що я знаю.-
К.: Нора-Друк, 2011. – 240 с. День Європи.
Їх багато по усіх світах — тих, хто шукає кращої долі в чужій країні. Вони усміхаються своїм новим господарям і з надією заглядають їм в очі в очікуванні на приязнь чужої землі. Вони пристосовуються. Вони звикають. Часом, комусь з них випадає удача. Часом — прозріння і повернення. Часом — нова любов. А іноді й смерть.
У невеличкому німецькому містечку за своїми постояльцями — емігрантами з України — спостерігає хазяйка котеджу фрау Шульце. Вона знає про них набагато більше, ніж вони про себе. З них їй треба обрати лише одного — того, хто «розшифрує» для неї листа від батька її дитини, розстріляного в далекому 1945 році.
 
Роздобудько Ірен
Мандрівки без сенсу і моралі. — К. : Нора - Друк, 2011. — 192 с. (Мандри).
Ірен Роздобудько в своїй новій книзі переконує нас, що «світ малий», та пропонує змінити картинку і відкрити двері до іншої реальності.
Саме це є найпривабливішим у мандрах — перестрибувати часову прірву і потрапляти в невідоме. Варто налаштуватися на трансляційні хвилі, які охоплюють в кожній незнайомій місцевості, і тоді заговорить і каміння.

МАТІОС Марія.
Жіночий аркан у саду нетерпіння.
Видання 2-е. - Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2011. - 308 с.
Письменниця Марія Матіос вважає, що життя кожної жінки - безперервний випробувальний танець. Але традиційно жінки ніколи не танцюють «аркан» - ритуальний, суто чоловічий танець жителів гір. Проте М.Матіос стверджує, що її героїня «затесалась між аркани», і цей «аркан» - не стане «вальсом».
«Жіночий аркан у саду нетерпіння » - поезія справжньої Жінки. Жінки із плоті і крові жінки, яка вміє бути щасливою «отут і вже».
 

МАТІОС Марія.
Чотири пори життя : Видання друге. - Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2011.- 264 с.
Упродовж усього життя людину поборюють пристрасті. Та надходить мить — і чуттєва людина навіть у пристрасті стає філософом.
Таким є лейтмотив ранніх творів Марії Матіос, представлених у книзі «Чотири пори життя».

МАТІОС Марія.
Вирвані сторінки з автобіографії: - Львів : ПА «Піраміда», 2011. - 368 с.
Реальний час, що пливе крізь живі людські долі, і реальні люди, що пливуть крізь плинний час, - такими є основні мотиви книжки «Вирвані сторінки з автобіографії» найпопулярнішої української письменниці Марії Матіос.
Книга-дайджест «населена» багатьма відомими і невідомими людьми і подіями, які й складають історичну, психологічну, ідеологічну, культурну та побутову мозаїку українського життя перетину XX і XXI століть. Недаремно сама письменниця називає «Вирвані сторінки...» «не просто автобіографією, а стовідсотковою книгою про сучасність і сучасників».

МАТІОС Марія.
 Армагедон уже відбувся : Повість / Марія Матіос. — Львів : ЛА «Піраміда», 2011. — 112 с.
Сторінки нової книги Марії Матіос «Армагедон уже відбувся» — це майже «дантові кола» однієї людини. І провідником у цьому пеклі є Іван Олексюк — у далекій молодості «засуджений на життя» ціною «червоної гадючки чужої крові на своїх черевиках».
Ці «дантові кола» потрібні письменниці, щоби пізнати Істину головного персонажа, який увесь вік після вбивства людини думає про «вавилонську вежу» свого життя, що має колись завалитися. Марії Матіос доконче потрібно через історію Івана Олексюка наблизити читача до розуміння Іванової правди-причини, його істини: Хотіти жити.
Бо насправді істина для всіх одна. От тільки, «якби запізнитися вмерти. Або народитися».
Увага до найтонших деталей, глибокий психологізм і прискіплива любов до того, чиє «тіло душі» по живому ріже її письменницький «скальпель», — незмінні прикмети стилю Марії Матіос.

Дяченки М. та С.
Магам можна все : роман / М. та С. Дяченки; пер. з рос. Я. Житіна. — Харків : Фоліо, 2012. — 347с.
Уявіть, шановний читачу, що людина, ось, наприклад, ви — це такий собі будиночок із безліччю кімнат, у яких живуть їх мешканці. І ось комусь — сторонньому, в усякому разі, не вам, спадає на думку — а що буде, якщо відселити деяких мешканців, навіть не питаючи власника будинку? Що буде, якщо препарувати душу людини?..
Таємничий Препаратор почав свою справу. Разом з ним почав діяти і Хорт зі Табор — вроджений маг. Магам, як відомо, можна все, особливо коли в мага є Кореневе Заклинання Кари, проти якого безсилий будь-хто. Але... Але справа навіть не в тому, що його супротивник теж маг, він дуже могутній і вже мільйон років удосконалює свою магічну майстерність. Справа в тому, що...
Спочатку був «Варан», потім «Мідний король», а зараз — «Магам можна все». Видавництво «Фоліо» презентує: третя книжка українською найпопулярніших майстрів фентезі Марини та Сергія Дяченків — це те, що варто читати.

Дяченки М. та С.
 Самум: роман, повість, оповідання / М. та С. Дяченки; пер. з рос. О. Негребецький. — Харків : Фоліо, 2012. — 316 с.
Вона — сучасна відьма-авантюристка, ворожить і знімає причину та вроки, проте вірить тільки в гроші. Він — демон, що вселився в неї.
Вона — одержима. Він — жорстокий хазяїн.
Двоє ненавидять одне одного і пов'язані спільною місією. Варто хоч раз помилитися, спізнитися, схибити — і відьма, і демон опиняться в пеклі. Однак у такій важкій справі помилка - це тільки справа часу...
До нової книжки Марини та Сергія Дяченків, крім роману «Одержима», увійшли нові повісті та оповідання: «Електрик», «Самум», «Хрущ».

Дяченки М. та С.
Мігрант / М. та С. Дяченки; пер. з рос. Я. Житіна. -Харків : Фоліо, 2012. — 348 с.
Андрій Строганов раптом опиняється на іншій планеті — він мігрував з Землі. Два останні роки його життя вилучено в якості сплати за візу, тому Андрій не пам'ятає, чому вирішив поїхати. Що сталось на Землі, і чи є вороття? Тим часом на затишний світ Раа, в який потрапив Андрій, наповзає тінь...
Роман «Мігрант, Марини та Сергія Дяченків продовжує цикл «Метаморфози», але при цьому являє самостійний твір. Також до книги увійшли повість «Електрик» і оповідання «Самум».

Дяченки М. та С.
 Цифровий  роман / М. та С. Дяченки; пер. з рос. О. Негребецького. — Харків : Фоліо, 2012,—315с. .
Арсен Сніжицький, чотирнадцять років (скоро буде п'ятнадцять). Це в реалі. Але реальне життя його не дуже цікавить. Арсен — ґеймер, природжений ґеймер, для якого гра — і є життя. У грі він майже всемогутній Міністр, у якого є влада і гроші. Та влади і грошей завжди на всіх не вистачає, як в реалі, так і в грі. І Міністр програв, був страчений прилюдно на головній площі віртуального міста...
Це кінець?.. Та ні, це тільки початок, початок нової гри.
Максим — преферансист з нічного Інтернет-клубу. Максим може все, майже все. Причому в реальному житті. Чи все ж таки в грі?.. Так чи інакше, Арсен починає співпрацювати в Максимом. Велика Гра починається...

Дяченки М. та С.
 Варан : роман / М. та С. Дяченки. — Харків : Фоліо, 2012. - 316 с.
Дивовижний світ зі своїми законами. Маги, які творять дива і знають наперед думки простих людей. Захоплюючі пригоди, неймовірні тварини, живі поля і ліси — у романі М. та С. Дяченків «Варан» є все, що потрібне «справжньому» фентезі. Але є і те, що відрізняє прозу Дяченків від інших — філософський зміст, одвічні питання, на які, можливо, немає відповіді, але які повинна'задати собі кожна людина

Дяченки М. та С.
 Мідний король: роман / М. та С. Дяченки. — Харків: Фоліо, 2012. — 476 с.
Якщо ти — річ, і тебе кидають за борт як непотріб, — що робити? Змиритися та піти на дно? Або ж все-таки виплисти, вижити, пройти крізь безліч випробувань та небезпечних пригод? Чи можна пізнати цей світ, чи можна знайти в ньому друзів та кохання? Чи допоможе тобі в цьому книга, написана чоловіком на ім'я Варан (ті хто добре знайомий з творчістю Дяченків, одразу здогадаються, про кого йде мова). І головне — яку ціну варто заплатити Мідному королю, щоб самому стати володарем?
Новий роман-фентезі Марини та Сергія Дяченків «Мідний король» — це нова грань їх творчості, епічна сага, сповнена битв, блукань і, головне, пошуків сенсу життя. Зауважимо, що роман спочатку виходить друком українською мовою.

Муракамі X.
1Q84: Роман : Кн.1 / Пер. Запон, І. П. Дзюба; Худож. - оформлювач Є. В. Вдовиченко. — Харків : Фоліо, 2012. — 505 с.
Харукі Муракамі народився 1949 року в родині викладача класичної філології. У літературі він дебютував наприкінці 1970-х років. З тих пір його ім'я відоме мільйонам читачів у всьому світі. У видавництві «Фоліо» вийшли друком його романи «Погоня за вівцею», «Танцюй, танцюй, танцюй», «Хроніка заводного птаха».
«1Q84» — новий роман Муракамі — побачив світ у Японії 28 травня 2009 року, й увесь його стартовий наклад був розкуплений ще до кінця дня. Незвична назва твору — пряма алюзія на роман-антиутопію Джорджа Орвелла «1984».
Віра і релігія, кохання й секс, зброя і домашнє насилля, вбивство за переконанням і суїцид, втрата себе й духовна прірва між поколіннями батьків і дітей — усе це майстерно переплетено у детективному сюжеті роману, де події відбуваються у двох паралельних реальностях: Токіо 1984- го і Токіо, за висловлюванням головної героїні Аомаме, «незрозуміло якого (1Q84)» року.
До видання увійшла перша книга роману X. Муракамі «1Q84».

Муракамі X.
1Q84 : Роман: Кн. 2 / X. Муракамі; пер. з япон. І. П. Дзюба; худож.- оформлювач Є. В. Вдовиченко. — Харків : Фоліо, 2012. — 447 с.
 «1Q284» — новий роман Харукі Муракамі — побачив світ у Японії 28 травня 2009 року, й увесь його стартовий наклад був розкуплений ще до кінця дня. Незвична назва твору — пряма алюзія на роман-антиутопію Джорджа Орвелла «1984».
Віра і релігія, кохання й секс, зброя і домашнє насилля, вбивство за переконанням і суїцид, втрата себе й духовна прірва між поколіннями батьків і дітей — усе це майстерно переплетено у детективному сюжеті роману, де події відбуваються у двох паралельних реальностях: Токіо 1984-го і Токіо, за висловлюванням головної героїні Аомаме, «незрозуміло якого (1Q84)» року.
До видання увійшла друга книга роману X. Муракамі «1Q84».

Муракамі X.
1Q84 : роман : кн. З / X. Муракамі; пер. з япон. І. П. Дзюба; худож.-оформлювач О. М. Артеменко. — Харків : Фоліо, 2012. — 543 с.
 «1Q84» — новий роман Харукі Муракамі — побачив світ у Японії 28 травня 2009 року, й увесь його стартовий наклад був розкуплений ще до кінця дня. Незвична назва твору — пряма алюзія на роман-антиутопію Джорджа Орвелла «1984».
Віра і релігія, кохання й секс, зброя і домашнє насилля, вбивство за переконанням і суїцид, втрата себе й духовна прірва між поколіннями батьків дітей — усе це майстерно переплетено у детективному сюжеті роману, де події відбуваються у двох паралельних реальностях: Токіо 1984-го і Токіо, за висловлюванням головної героїні Аомаме, «незрозуміло якого (1Q84)» року.
До видання увійшла третя книга роману X. Муракамі «1Q84»
 
Полюга М.Ю
Спокуса таємницею. Поезія. Переклад М. П. Пасічника. Видання друге, доповнене. Рос. і укр. мовою — Житомир : «Рута», 2010. — 128с.

Полюга М. Ю.
Чотири сторони світу. Поезії. — Житомир : «Полісся», 2008. — 164 с. : ілюстр. Рос. мовою.
Книга поезій Михайла Полюги «Чотири сторони світу» — лірично-філософське пізнання і усвідомлення таїн духовного та світського буття людини. В зеніті зрілості земного життя автор визнає: «Лишь любовь обещает прощенье...» — і запрошує читача поринути у світ почуттів.

 
Полюга М. Ю.
Невидиме світло. Оповідання. - Житомир : «Полісся», 2006 - 360 с - Рос. мовою.
Розгадка того, «що рухає сонце і світила»,- кохання,- перекликається із розгадкою таємниці людства - таємниці буття.
«Невидиме світло» - нова книга оповідань Михайла Полюги, в якій - все та ж віковічна спроба розв'язання сокровенної загадки у дотику із сучасністю, з днем сьогоднішнім, на переломі тисячоліть, на зламі традиційних цінностей та оцінок.

Полюга М.Ю
Свет мой печальный. Лирика. - Херсон, 1993. - 191 с.

Полюга М. Ю.
Холода. Стихотворения. Російською мовою. -
ПП «Рута», 2011 р. - 212 с.
Михаил Полюга -ив поззии, и в прозе - чуткий и глу- бокий лирик, по определению Аристотеля в "Позшике" - "остаєшся самим собой, не изменяя своего лица". Зта верность роду творчества в новой, седьмой позшической книге "Холода" являєш читателю духовную жизнь человека, мир его идей и чувств на перепутье двух веков, когда в предрассветньїх холодних сумерках времени зарождается другая жизнь, другойустрой человеческого общежития. Автор сокрушается яви: "Не читают книг
кому пишу... " Но тем - все еще читающим - придутся по сердцу лирические образи позта: "В бездне ночи догораєш свеча - бездна души человека... ", "Сердце переиначило ритм -ив груди молчит, - через мгновение начисто проиїлое перестучит", "Пригашенное состояние
в ожидании холодов... " Или - "во все лицо - воссияют наши души... " Душевное движение во всей своей много- векторности обличено автором в изисканную и одновре- менно добротную форму, расцвечено и одухотворено живим, точно змоционально окрашенним словом и восходит к философскому уровню мироощущения. "Та дишу, что впору розридаться... ", -говориш позт. Книга "Холода" позволиш читателю вслушаться вместе с автором в дихание новой зпохи, не шеряя связи с пережитим.

Полюга М. Ю.
 Споглядаючий з Марком. Повісті. - Житомир : «Полісся», 2008. — 168 с. 
Нова книга прози Михайла Полюги «Споглядаючий з Марком» пропонує читачу класичний формат пошуку істини буття в світі буденності, де, як у віршованих рядках автора: «Не движение - состояние, не телесное, а душевное - света с тьмой противостояние, злого с доб- рьім соотношение».
Герої двох оповідей переживають не властиве сьогоденню прагнення - дивитися в себе, а не навколо, - але саме воно виявляється шансом пізнати єдність часу і долі людини, віднайти в глибинах духовного космосу свою зірку надії.
                                                                                Олевська районна бібліотека для дорослих

Коментарі

  1. Цікаво, досить хороша добірка новинок. Деякі з цих книг я уже прочитала. Рекомендувала б і іншим ознайомитись з цими книгами.

    P.S.Приєднуйтесь до читачів мого блогу "Я-бібліотекарка!" http://gremyachebibl.blogspot.com/ . Буду рада спілкуванню!

    ВідповістиВидалити
  2. Із задоволенням приєдналися до Вашого блогу, також надіємося на подальше спілкування!

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар

Ви хочете залишити коментар, але не знаєте, ЯК? Дуже просто!
- Натисніть на стрілку поруч з віконцем Підпис коментар.
- Виберіть Ім'я / URL. (Ніхто не любить анонімів!)
- Наберіть своє ім'я, URL рядок можете залишити порожнім.
- Натисніть Продовжити
- У віконці коментаря напишіть те, що хотіли і натисніть "Надіслати коментар"! Дякуємо!

Популярні дописи з цього блогу

Конкурс читців польської поезії

Рідна мова – оберіг народу