Пріоритетні напрямки діяльності публічної бібліотеки в умовах комп’ютеризації

У Олевській ЦБС відбувся семінар-практикум "Пріоритетні напрямки діяльності публічної бібліотеки в умовах комп’ютеризації" для працівників сільських бібліотек району.
                                          План робочого семінару
1. Що таке фандрейзинг?  Загальні принципи фандрейзингу. Методист Олевської ЦБС - І.В.Тимощук.
2. Вивчення інтересів користувачів,  дослідження  їх попиту на бібліотечні   продукти і  послуги.  Завідуюча відділом  обслуговування - Л. А. Васильчук.
3. Впровадження нових  інструментів  та  методів  роботи, інформаційно-бібліотечного обслуговування до реалій сьогодення. Бібліотекар читального залу -  Л.І. Козловець.
4. Роль публічних бібліотек у формуванні молодої особистості.  Заступник директора – В.В. Талах.
  Практичне завдання:
         Надання індивідуальної інформації спеціалістам.
Домашнє завдання:
        Залучення позабюджетних коштів для діяльності бібліотек.

 Що таке фандрейзинг?  Загальні принципи фандрейзингу
 Фандрейзинг – це пошук і залучення додаткових джерел фінансування.
Всі потенційні джерела позабюджетного фінансування поділяються на дві групи:
-          Внутрішні (використання власних можливостей);
-          Зовнішні (залучення сторонніх коштів).
Платні послуги – є важливим джерелом залучення позабюджетних коштів багатьох бібліотек. Розробляючи перелік платних послуг, бібліотеки враховують власні можливості, такі як: матеріальна база, кадрове забезпечення.
Серед найважливіших є такі:
-          Оформлення реєстраційних документів користувачів бібліотеки;
-          Підготовка бібліографічних списків за замовленнями;
-          Добір літератури за ускладненими темами;
-          Ксерокопіювання;
-          Роздрукування;
-          Сканування;
-          Подовження терміну користування документами.
Загальні принципи фандрейзингу:
- просити гроші потрібно не на свою організацію, а на конкретний проект, що має цільову групу і відчутні результати, очевидні та зрозумілі всім;
- залучення фінансів – це залучення людей;
- куди б ви не звернулися за засобами – в колектив, організацію, фонд – ставку треба робити на людину;
- починати треба з того що близько людині;
- важливо показати реальний внесок, конкретний результат;
- ніякі найсучасніші засоби, комунікації не замінять людського спілкування;
- орієнтуйтеся на людину як на покупця, ваше завдання – продати йому ідею;
- якщо у людини немає можливості допомогти грошима, може він готовий надати її іншими засобами?
         Для  того щоб стати хорошим спеціалістом по залученню позабюджетних коштів необхідні значні зусилля. Кожен із нас навчається цьому завдяки спроб та помилок . В цьому матеріалі показаний досвід колег-бібліотекарів, також їхні спостереження  і роздуми. Вони надіються що все це разом допоможе початківцям у фандрейзинговій сфері діяльності зробити свої перші кроки, або розширити свої можливості.

Вивчення інтересів користувачів, дослідження їх попиту на бібліотечні продукти і послуги
Публічні бібліотеки в Україні знаходяться в центрі системи забезпечення інформацією та інформаційними послугами на місцевому рівні і відіграють важливу роль у розвитку цих послуг. Задовольнити інформаційні потреби користувача, зробити доступною для нього інформацію – саме в цьому полягає одна із найважливіших соціальних функцій бібліотек. Ця функція здійснюється бібліотекою шляхом обслуговування - наданням бібліотечно-інформаційних продуктів та послуг.
        Вивчення читачів є найважливішою умовою успішної роботи бібліотеки з бібліотечного обслуговування читачів. Завдання цієї роботи – максимальне задоволення інформаційних потреб читачів. Тому необхідно вивчати своїх читачів для того, щоб дізнатися індивідуальні інтереси кожного читача, якою літературою він користується, які галузі знання знаходять найбільше відображення в їх читанні, які книги читаються і які не привертають уваги.
Для практичної роботи бібліотекаря необхідно мати уявлення про конкретних читачів своєї бібліотеки. Для цієї мети існують добре відомі методи. Будь-який метод має свої переваги і недоліки, кожному з них відводиться певне місце у вирішенні завдань вивчення читачів.
         Первинну інформацію про рівень читацької культури бібліотекар, звичайно, черпає шляхом спостереження.
У ряді дослідницьких методів, що дозволяють проникнути у свідомість і психіку людей, опитування є одним з головних, і зазвичай, проводиться у двох формах: усний (або очний) – інтерв’ю та письмовий (або заочний) – анкетування. В основі обох форм лежить певний набір питань з досліджуваної теми.
         Аналіз документації. У бібліотечних дослідженнях для вивчення читачів широко використовуються методи аналізу документації. При правильній постановці цей метод дозволяє отримати об’єктивні дані про склад читачів, про масові заходи бібліотеки, про динаміку книговидачі в цілому, про значимість тих чи інших книг, а також про прояви громадської читацької думки.
            Аналіз читацьких формулярів є спеціальним бібліотечним методом вивчення читачів.
       Аналіз матеріалів бібліотечної статистики може служити спеціальним методом вивчення читачів, оскільки статистичний облік роботи і звітність бібліотеки служать способами фіксації, накопичення та систематизації кількісних даних про читачів і виданої їм літератури.
      Аналіз матеріалів бібліотечної довідково-бібліографічної роботи може служити спеціальним бібліотечним методом вивчення читачів. Оскільки бібліографічні запити відображають потреби читачів в літературі, розкривають читацькі інтереси і цілі читання.
     Аналіз відгуків читачів. Відгуки дозволяють вивчати громадську думку про задоволення тих чи інших потреб, в тому числі і потреб у читанні, тому письменники, редакції, видавництва та бібліотекарі збирають і вивчають читацькі відгуки.
        Без вивчення читачів неможливе хороше обслуговування читачів. Тому цей напрямок має бути правильно організовано. Потрібно знати історію, культуру регіону, що обслуговується бібліотекою, виділити основні групи читачів.  Потрібно підкреслити, що зараз нагальні проблеми взаємодії бібліотеки з користувачем - його бібліотечно-інформаційне обслуговування постають незалежно від того, чи знаходяться документи, які їх містять, у стінах конкретно нашої бібліотеки, а від того, чи якісно і своєчасно вона організовує доступ до них, застосовуючи сучасні високоефективні технології, створюючи бібліотечні продукти.

Впровадження нових  інструментів  та  методів  роботи, інформаційно-бібліотечного обслуговування до реалій сьогодення
Бібліотека нового типу – це віртуальна бібліотека, де читач знаходить не тільки те, що складає фонд даного сховища, але має змогу отримати миттєву інформацію із будь-якої  бібліотеки світу. Таку можливість і дає бібліотекам Інтернет.
Сучасні інформаційні  Інтернет-технології розвиваються за двома напрямками:
1.Надання доступу корпоративних каталогів бібліографічних даних, створення  веб-сайтів, веб-сторінок.
2. Автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів з паперовими джерелами – замовлення, зберігання, видача літератури користувачам.
За допомогою Інтернету  користувач  може  отримати наступні послуги:
-          дізнатися, які книги  знаходяться  в будь-якій бібліотеці світу і замовити їх;
-          ознайомитися з повним бібліографічним описом видання в електронній бібліографії;
-          обмінюватись звуковою і мультимедійною інформацією.
Все  це  можна мати просто зараз, завдяки використанню основних режимів Інтернет.
Поява комп’ютерів у нашій бібліотеці дала змогу усім бажаючим навчатись азам комп’ютерної  грамоти :  створити свою електронну пошту, сторінку у соціальних мережах, а спілкування по Скайпу за одну хвилину дає змогу побачити і поговорити з родичами, які проживають закордоном. Схвильовані користувачі дякують за можливість такого спілкування і все це безкоштовно. Кожен  бажаючий має змогу познайомитися з новинами у законотворчому процесі, зайти на сайт органів державної влади, отримати консультацію.
Бібліотека сьогодні стала важливим ресурсним центром інформацій  для спеціалістів.
В мережі Інтернет наша бібліотека створила свій блог «Бібліовіконце Олевщини», де ми не тільки розповідаємо про себе, а й проводимо  популяризацію своїх ресурсів для віртуальних читачів. Розміщуємо нові надходження  літератури, які надійшли до нашої бібліотеки – це добірки для спеціалістів народного господарства, також віртуальні виставки, які мають певні переваги, вони доступні не лише тим хто відвідує бібліотеку під час проведення виставки, а й усім користувачам, у будь-який час, з будь-якого терміналу.
Наведу приклад лише де яких форм роботи, які можна включити в свою діяльність, використовуючи комп’ютерне оснащення бібліотеки :
 -  огляди нових ресурсів Інтернет;
 - електронні виставки;
 - віртуальні екскурсії  по бібліотекам;
 - слайд – лекції;
 - мультимедійні  презентації.

Роль публічних бібліотек у формуванні молодої особистості
В нашій державі, де складне політичне і економічне становище, робота бібліотек також складна і в той же час необхідна і цікава. Кардинальні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві в останні роки, вимагають якісного  нового розуміння ролі публічної бібліотеки та організації її діяльності. Однією з найголовніших функцій бібліотеки у сучасному світі є забезпечення вільного доступу дітей до інформації.
            Важливим аспектом роботи бібліотек, як і завжди, залишається формування культури читання юних читачів. В цій роботі бібліотекарі мають використовувати  активні ігрові форми, ділові, ситуаційні ігри, конкурси, турніри ерудитів, бібліомарафони.
            Сьогодні ми говоримо про особливості формування сучасного читача-дитини. Слід сказати, що зусилля бібліотеки у справі формування особистості дитини завжди було спрямоване на те, щоб читання в середовищі дітей стало необхідним. Бо саме читаючи,  дитина  отримує нову інформацію, знання, набуває нових вражень. Саме в цьому і є її духовна сила. Сьогодні значно змінився образ юного читача, його навички і уміння.
Електронна культура суттєво впливає на читання дітей. У результаті постійних контактів з нею змінюється сприйняття друкованого тексту і інформації, воно стає фрагментаним, кліповим, змінюється мотивація читання і репертуар читацьких уподобань.
Тому, бібліотеки повинні зосереджувати  свою діяльність на інноваційних підходах до традиційних форм індивідуальної та масової роботи, на формуванні читацької  культури через популяризацію кращої дитячої літератури, при цьому надаючи дітям широкі можливості вільно працювати з сучасними технологіями.
Бібліотекам слід стати центрами спілкування, активно залучати дітей до участі в проведенні дозвілля, сприяти творчому розвитку особистості,  щоб відвернути дітей від впливу на вулиці і разом з тим сприяти їхньому вихованню і формуванню особистості. Дозвілеві заходи в бібліотеці повинні бути різноманітними, цікавими, ненав’язливими. У процесі формування особистості дитини для бібліотек є книжкові виставки. Наприклад : «Добре знаю рідний край, хто зі мною вирушай», «Казка + Пригода читаю з насолодою», «Подорож в Читай-місто», «Запитань у нас багато, нам усе цікаво знати», «Чудеса живого світу», «Казкові пори року», «Відлуння давнини» і т. д. 
Тому, ми повинні постійно пам’ятати, що бібліотекарі і зараз, і в майбутньому мають суттєво впливати на виховання майбутньої людини, людини розумної, людини духовної. Для цього потрібно розширювати можливості  бібліотеки, розвивати систему соціального партнерства, генерувати нові ідеї, співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами у справі формування особистості дитини. 


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Сила письменницького слова

Конкурс читців польської поезії

Рідна мова – оберіг народу